G06

Trener: Sjalg Nygård Tlf : 97981402
Trener: Geir Vidar Pettersen Tlf : 91590036
Oppmann

 

Spiller Født
   

 

 

ØNSKER GJERNE FLERE SPILLERE.