G06

Trener: Per Ove Uglehus Tlf : 92817743
Oppmann

 

Spiller Født
   

 

 

ØNSKER GJERNE FLERE SPILLERE.