Storelva Allidrettslag

Storelva Allidrettslag
PB 4097

9280 Tromsø

Epost: post@storelva.com

Leder: Bjørn Gjøvik tlf. 91682359

Klubbnr : GR19020156

Kontonr : 15031716176

Org.nr: 994740822

Faktura sendes på epost : regnskap@storelva.com